Quynhthi Tonnu

Loan Factory

Phone: (407) 314-4292

Licensed state: Florida

https://www.loanfactory.com/quynhthitonnu

About me

Hi, we are Quynhthi Tonnu (NMLS 2111404) and Priscilla Chan (NMLS2111399)! We specialize in No-income doc DSCR rental investment loans in all 50 states of the US! In addition, we also provide fixed and adjustable rate conventional loans, VA loans, FHA loans, bank statement loans, investment condo loans, foreign national loans! Our office is backed by a team of experienced staff in both finance and real estate who can help you find the right home or investment! 我們是全美不查收入投資貸款專家!。此外我們能夠提供佛州30 年傳統貸款、VA、FHA 貸款、無 收入限制 貸款、投資貸款、銀行賬單貸款、公寓貸款、外國人無美國綠卡貸款!我們擁有超過 30 年的房地產和融資經驗。 歡迎聯繫! 中國微信:PriscillaChanRealtor, 台灣LINE:PriscillaChanRealtor, 美國手機:(407) 617-7968 Chúng tôi là chuyên gia trong các khoản vay đầu tư không kiểm tra thu nhập tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhiều chương trình cho vay với lãi suất thấp, bao gồm những khoản vay thông thường như vay 30 năm, VA, FHA, khoản vay không giới hạn thu nhập, đầu tư, sao kê ngân hàng, và chương trình cho người nước ngoài mua nhà dù không có thẻ xanh Hoa Kỳ. Văn phòng chúng tôi được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm về cả tài chánh và địa ốc, có thể giúp quý vị tìm mua được những căn nhà ở hoặc đầu tư như ý!

Powered by
MOSO logo